1. Garantinio aptarnavimo sutartis
1.1. Pardavėjas UAB „Elmo Technologijos“ parduoda, o Pirkėjas perka prekes pagal šios sutarties sąlygas.
1.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia pirkimo dokumente nustatytą garantiją, skaičiuojant nuo kiekvienos prekės pardavimo datos, nurodytos pirkimo dokumente. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
2. Prekių grąžinimas ir keitimas
2.1. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 14-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
2.2. Pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti pinigus tik tuo atveju, kai prekės negalima nei sutaisyti, nei pakeisti į analogišką.
2.3. Kokybiškų prekių grąžinimas
2.3.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje www.elmo.lt sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroniniu paštu el.prekyba@elmo.lt.
2.3.2. Pirkėjas prekių grąžinimo teise gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
• Prekė nebuvo naudojama, ji turi būti nesugadinta bei nepraradusi savo vertės.
• Prekė turi būti pateikta nesugadintoje, prekinės išvaizdos nepakeitusioje originalioje gamintojo pakuotėjė (pakuotės išvaizda gali būti pakitusi tik tie, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę).
2.3.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas su transportavimu atsiradusias išlaidas. Prekė turi būti pristatyta UAB “Elmo technologijos” El.prekybos skyrius, Krėvės pr.49, Kaunas. Grąžindamas prekę Pirkėjas privalo pateikti jos įsigyjimo dokumentą bei užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo. Prašyme turi būti nurodyta detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekės kodas, kaina, pristatymo data bei sąskaitos numeris, į kurį grąžinti pinigus.
2.3.4. Pirkėjas neturi teisės persigalvoti ir atšaukti užsakymą bei grąžinti prekes, jei įsigytos prekės buvo pagamintos pagal užsakymą arba pritaikytos pagal Pirkėjo individualius poreikius.
2.3.5.Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota.
2.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.
2.3.7. Šios prekių grąžinimo taisyklės galioja tik perkant internetu.

3. Garantija bet kokiai įsigytai prekei netaikoma:
-jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;
-jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos pardavimo metu;
-jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų ir pan.;
-jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
-dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
-prekių pakuotei;
-gedimams, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.;
-jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;
-gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos.
-jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
-jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai;
-jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta.
-garantija taip pat nesuteikiama, jei Pirkėjas nepateikia vieno iš pirkimą patvirtinančio dokumento: kasos pajamų orderio; PVM sąskaitos-faktūros; pirkimo čekio ar pirkimo pardavimo sutarties.
4. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo sąskaita.
5. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas Pirkėjas neatsiima prekės, po 3 mėnesių nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekių nebesaugoti ir utilizuoti.
6. Atsiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jų priėmimą. Pretenzijos dėl kokybės (subraižymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę prekę transportuojant, surenkant, nešant ar dėl kitų Pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo nepriimamos.
 
Garantija galioja su pirkimo dokumentu.

Garantinis aptarnavimas:

VILNIUJE
Ukmergės g. 220
Tel.: +370 601 07301

KAUNE

V. Krėvės pr. 49, PC Rėda
Tel.: +370 671 32401

ŠIAULIUOSE
Tilžės g. 225, PC Tilžė
Tel.: +370 673 95155

Vartotojų teisių pagalba:

Elektroninę ginčų sprendimo formą galite rasti čia